Линк до страната

...

UN Women

Посветена на родовата рамноправност и зајакнувањето на жените.

Линк до страната

...

МТСП

Министерство за труд и социјална политика

Линк до страната

...

ЗЕЛС

Заедницата на единиците на локалната самоуправа на Република Македонија - ЗЕЛС

Линк до страната

...

РОБ

глобалната страна за РОБ

Линк до страната

...

Movie

Sustainable Gender Equality Movie

Линк до страната

...

European Gender Budgeting Network

веб страница на The Watch Group. Gender and Public Finance, граѓанска група која работи на полето на родово буџетирање во Австрија

Линк до страната

...

Itcilo

веб страница на Интернационалниот тренинг центар, кој работи на полето на родот, еднаквоста и различноста

Линк до страната

...

eige

веб страница на Европскиот институт за родова еднаквост

Линк до страната

...

euintegracije

веб страница на националната асоцијација на локалната самоуправа во Србија, програма за поддршка на локалните самоуправи во Србија во ЕУ процесот за интеграција.

Линк до страната

...

Balkan and Moldovan MPs study

Balkan and Moldovan MPs study Swedish gender equality first hand

Линк до страната

...

Introducing gender sensitive budgeting

Brčko, Zavidovići, Široki Brijeg and Bratunac in a project of introducing gender sensitive budgeting

Линк до страната

...

Gender equality in South Eastern and Eastern Europe?

Bosnia and Herzegovina’s model of gender responsive budgeting: Is there a recipe for achieving gender equality in South Eastern and Eastern Europe?

Линк до страната

...

Advanced training on budget literacy and monitoring

Advanced training on budget literacy and budget monitoring from gender perspective for CSO’s carried out

Линк до страната

...

Родова еднаквост

Индексот на родова еднаквост на општините