Обука за администраторите и корисници на е-платформата www.rob.zels.org.mk

Во организација на ЗЕЛС на 24 март, 2021 година се одржа онлајн обука преку ZOOM платформата за корисниците од општините од ИТ секторот за користење на алатките од електронската платформа www.rob.zels.org.mk. Оваа активност е во рамките на проектот “ Кон родово одговорни општини: зајакнување на општинските капацитети за политики за родова еднаквост и родово одговорно буџетирање “ (2019-2021) и се однесува на презентирање на новитетите, односно доградбата со нови алатки кои треба да придонесат кон презентирање на родово разделени податоци од општините на едно место.

Обуката се спроведе од страна на претставничка од ИТ компанијата ангажирана за надградба и подобра функционалност на платформата за родово одговорно буџетирање која креираше и корисничко упатство за сите функционалности и за опфатените корисници на платформата.

Платформата содржи неколку подстрани како: вести, огласи, галерија, мапа, дигитална библиотека и статистика при што за секоја од нив беше визуелно презентиран начинот на пристапување и работа од страна на корисниците. Посебен фокус беше ставен на делот статистика што е новитет и кој треба да помогне на општините да ги презентираат родовите статистики од своите општини по категории, согласно општинските надлежности.

Во следниот период корисничкото упатство ќе биде дополнето со освежени информации во однос на промените кои се во тек на е-платформа и истото ќе биде споделено со сите општини.