Табеларен приказ на статистички податоци на Општина Аеродром за 2022 година