Мапа

Кликни на соодветната општина во мапата за дополнителна информација

Општина:

КООРДИНАТОР за еднакви можности

Име Љубица Карајанова
Телефон +389 34 213 843
Е-маил gevgelijao@t-home.mk

КОМИСИЈА за еднакви можности

Претседател на КЕМ Јованка Костова
Претседател на КЕМ (пол) Машки пол
Телефон 034/213-843
Е-маил gevgelijao@t-home.mk
Секретар (пол) /
Заменик секретар /

Статистика

Администрација 80
Советници во Советот на општината 19
Жители 22988
Советници - мажи 13
Жители - мажи 11420
Администрација - мажи 45
Раководители Нема
Раководители - мажи 2
Раководители - жени 2
Жители - жени 11568
Администрација - жени 35
Советници - жени 6

Планови и обуки

Акциски план -

Не

Проект:
Пракси и примери
Обуки -

Промени -

/

Законски мерки -

/