Мапа

Кликни на соодветната општина во мапата за дополнителна информација

Општина:

Координатор

Име Љубица Карајанова
Телефон +389 34 213 843
Е-маил gevgelijao@t-home.mk

Администрација

Претседател Јованка Костова
Претседател (пол) Машки пол
Телефон 034/213-843
Е-маил gevgelijao@t-home.mk
Секретар /
Заменик секретар /

Статистика

Администрација 80
Советници во општина 19
Жители 22988
Машки советници 13
Машки жители 11420
Машки администратори 45
Раководители Нема
Машки раководители 2
Женски раководители 2
Жени во општините 11568
Жени администратори 35
Жени раководители 6

Планови и обуки

Акциски план -

Не

Проект:
Пракси и примери
Обуки -

Промени -

/

Законски мерки -

/